Odborné informace

Technické parametry 78 vysílačů a mapa lokalit MUX 24 pro naše diváky a další detailní informace pro registrované uživatele.

Parametry lokalit vysílačů Vysílací sítě 24 - Multiplex 24:
Parametry vysílačů Vysílací sítě "24" (Multiplex 24) od 12.května 2021.
Mapa pokrytí Vysílací sítě "24" (Multiplex 24) od 12. května 2021.
Mimo výše uvedených údajů je dále tato složka určena pro zaregistrované u Help Desku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme přechod na DVB-T2

Multiplex 24

připravuje stále nové lokality...