O nás

Kdo jsme a co děláme ...

O společnosti Digital Broadcasting s.r.o.

Společnost Digital Broadcasting s.r.o. (DB) byla založena v roce 2005. Od počátku roku 2012 připravovala, investovala, realizovala výstavbu a nyní provozuje celoplošnou Vysílací síť č. 4, označovanou také jako Multiplex 4 (MUX 4) ve standardu DVB-T s pokrytím 95,8 % obyvatel a úspěšně realizovala přechod této sítě na definitivní síť "24"  Multiplex 24 (MUX 24) ve standardu DVB-T2. Společnost DB disponuje v současné době kvalitním profesionálním týmem pracovníků s odbornými kvalifikacemi a praktickými zkušenostmi pro veškeré činnosti v oblasti přenosu televizních a rozhlasových signálů.Tento tým rovněž realizoval i televizní Regionální síť č. 7, která která dosáhla parametrů celoplošného pokrytí 85 % obyvatel České republiky a také rádiových FM sítí vysílačů pro Radio Čas, Radio Čas Rock, Radio Dyje, Radio Dálnice a dalších. U všech těchto sítí a vysílačů zajišťuje správu, nepřetržitý servis a veškeré úkony související s provozem (24/7) včetně dohledového a monitorovacího systému. 

Připravujeme přechod na DVB-T2

"Televize přes anténu"

jak naladit